กทพ. ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ EXAT Contest Marketing ในกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึง กทพ.

กทพ. ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ EXAT Contest Marketing

ในกิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึง กทพ.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการ EXAT Contest Marketing ภายใต้กิจกรรม EXAT Photo Contest ในหัวข้อ “ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ. ในหัวข้อ “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษกับ กทพ. ผ่านภาพถ่ายที่ประทับใจในการทางานและการให้บริการของ กทพ. เพื่อชิง 3 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรด้วย

สำหรับกติกาในการรับสมัครต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่พำนักอาศัยหรือทางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 คน ในลักษณะไฟล์ดิจิทัลรูปแบบภาพ .JPG ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิทัลในการถ่ายภาพ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินและที่สำคัญต้องเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เท่านั้น

ประชาชนผู้สนใจ สามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 1 – 18 มีนาคม 2564 โดยจะตัดสินผลงานรอบแรก วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก และเปิดให้มีการโหวตตัดสินผลงานทางแฟนเพจ EXAT Society ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

   ในการประกวดครั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
   1. เทคนิคการถ่ายทาและความสวยงามของผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
   2. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องประทับใจ EXAT
   3. การสื่อสารแบรนด์ ให้รับรู้ในนาม EXAT คือ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
   4. ความพึงพอใจผลงานต่อประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาจากยอดกดไลค์โพสต์ในแฟนเพจเฟสบุ๊ก EXAT Society
   ทั้งนี้ กทพ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัล ทางแฟนเพจ EXAT Society ในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีพิธีมอบรางวัลภายในเดือนเมษายน 2564 โดยรูปแบบการดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกณฑ์การรับสมัครและตัดสินกิจกรรม EXAT Photo Contest <—Click—>

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/5BuAJ2RcAcEdcoyi8

Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.