กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “Smart SME EXpo 2017”ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ฮอลล์ ๓ – ๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “Smart SME EXpo 2017” ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ฮอลล์ ๓ – ๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ และเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๓ และ Website ของ กทพ. ในการนี้ กทพ. ได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เล่นเกมลุ้นรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กทพ. เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้ทางพิเศษ รวมทั้งการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

Comments are closed.