กทพ. ขอเชิญร่วมนิทรรศการ INTERMAT ASEAN 2018 และงาน Concrete Asia 2018

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน INTERMAT ASEAN 2018 และงาน Concrete Asia 2018 และร่วมแสดงนิทรรศการภายในงานหัวข้อ “โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๕ – ๗ และลานกลางแจ้ง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด คอมเอ็กโพเซียม และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานขึ้น วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมสินค้า เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต

งาน INTERMAT ASEAN 2018 และงาน Concrete Asia 2018 เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอนกรีตและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีต และการก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการก่อสร้างของ กทพ. ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ กทพ. จะประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.