การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปี

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบ 48 ปี โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการ กทพ. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 2301 สำนักงานใหญ่ กทพ. จตุจักร

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ กทพ. ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยปัจจุบันการทางพิเศษฯ ได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม 8 สายทาง รวมระยะทาง 224.60 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางให้บริการ ที่น้อยและยังไม่ตอบสนองการเดินทางของประชาชนได้เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับการดำเนินงานมาครบ 48 ปี ดังนั้น การเร่งขยายเส้นทางให้ครอบคลุมมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ กทพ. จะต้อง เร่งดำเนินการ

ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งจะเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจากจังหวัดในภาคใต้ให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565 นอกจากนี้ กทพ. ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ (S1) กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังจากสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะใช้เวลาออกแบบรายละเอียดประมาณ 1 ปี ก่อสร้าง 2 ปี และจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 มีวงเงินลงทุน เบื้องต้นประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศรวมถึงโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และขออนุญาต ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งได้รับความกรุณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ช่วยผลักดันโครงการ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านวราวุธ ศิลปอาชา จนทำให้โครงการนี้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้แล้ว 2 พื้นที่ คาดว่าจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการได้ในต้นปี 2564 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการศึกษาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ตลอดจนศึกษาแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

นอกเหนือจากภารกิจในการแก้ไขปัญหาจราจรแล้ว การทางพิเศษฯ ยังมุ่งมั่นตอบแทนคืนสู่สังคม โดยดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ อาทิ การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันหยุดราชการประจำปี และช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” และโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” รวมทั้ง การจัดพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬาและเส้นทางลัด เป็นต้น

“การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนจะนำระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกมาใช้ร่วมกับระบบชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบูรณาการทำงาน ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) โดยจะนำร่องใช้งานระบบ M-Flow ในโครงการทางพิเศษฉลองรัชและด่านฯ ที่เป็นจุดรองรับการจราจรทิศทางขาเข้าเมือง ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น อาทิ ด่านฯ บางนา กม.6 ขาเข้า ด่านฯ ดาวคะนอง ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการระบบ M-Flow ในระยะแรกที่ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 และด่านฯ รามอินทรา ของทางพิเศษฉลองรัชในราวเดือนกรกฎาคม 2564 รวมถึงนำไปใช้กับทางพิเศษที่การทางพิเศษฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างคือ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการทางพิเศษฉลองรัช – นครนายก -สระบุรี อีกด้วย” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.