กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง ๔ ปีซ้อน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เข้ารับรางวัลดีเด่น จากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๙ (Sustainability Report Award 2016) ซึ่ง กทพ. เป็นหนึ่งใน ๒๓ องค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ จากการส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เข้าร่วมพิจารณา โดยมีบริษัทและหน่วยงานส่งรายงานฯ เข้าร่วมการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ บริษัท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และอีกก้าวหนึ่งแห่งการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทพ.

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.