กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ๓ ปีซ้อน

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เข้ารับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่ง กทพ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยมีบริษัทชั้นนำที่ส่งรายงานเข้าร่วมการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ บริษัท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และอีกก้าวหนึ่งแห่งการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทพ.

นายณรงค์  เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า ตามที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้าน CSR อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน จึงได้เริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือเริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงาน ในปี ๒๕๕๘ มีบริษัทส่งรายงานเข้าร่วมการพิจารณาในโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ บริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลความยั่งยืน ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCA Sustainability Report Awards Criteria ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

๑. รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

๒. รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ บริษัท ไทยออย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
และ ปตท. จำกัด (มหาชน)

๓. รางวัลดีเด่น ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ อีกรวมทั้งสิ้น ๑๙ บริษัท

๔. รางวัล SR recognition : จำนวน ๙ บริษัท

“การทางพิเศษฯ จะยังคงมุ่งมั่นนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมสานฝันเด็กไทย จากใจการทางพิเศษ กิจกรรมกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก  ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ” นายณรงค์ฯ กล่าวในที่สุด

แชร์

Comments are closed.