กทพ.คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีบริษัทชั้นนำที่ส่งรายงานเข้าร่วมการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ บริษัท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และ อีกก้าวหนึ่งแห่งการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทพ.
       นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า ตามที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้าน CSR อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน จึงได้เริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ดำเนินการ และ/หรือ เริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงาน ในปี ๒๕๕๖ มีบริษัทส่งรายงายเข้าร่วมการพิจารณาในโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ บริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาหารือได้ดังกล่าวอีก และ ให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCS Sustainability Report Awards Criteria ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
๑.รางวัลยอดเยี่ยม   ได้แก่   บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
๒.รางวัลดีเยี่ยม        ได้แก่   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
๓.รางวัลดีเด่น           ได้แก่   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทอื่น ๆ  อาทิ
                                                 บริษัท การบินไทย จำกัด  (มหาชน)
                                                 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
                                                 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น  ๑๖  บริษัท
       “การทางพิเศษฯ  จะยังคงมุ่งมั่นนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และ ชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป  ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม  กทพ. รักษ์ป่าชายเลน  กิจกรรมกล่องวิเศษ  ทางพิเศษรักษ์โลก  ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการทางพิเศษฯ จะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”  ผู้ว่าการ กทพ. กล่าว
ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์
แชร์

Comments are closed.