กทพ.จะจำกัดการให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษทุกสายทางระหว่างเวลา 22.00-04.00น.

กทพ.จะจำกัดการให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปบนทางพิเศษทุกสายทางระหว่างเวลา 22.00-04.00น.

Comments are closed.