กทพ. จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ส่งผลให้ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ETC (Firewall) ตัวใหม่ทดแทนตัวเดิมที่เสื่อมสภาพ และทดสอบการย้ายระบบ Application HQ (CCB3) to DR (CCB4 ) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลและระบบ Application ของระบบ HQของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถขายและเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ได้ รวมถึงส่งผลให้ป้ายบอกยอดเงินคงเหลือแสดงค่าไม่ตรง อย่างไรก็ตามผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังสามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ตามปกติ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments are closed.