กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางช่องทางของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ประกอบด้วย ด่านบางแก้ว ๑, ด่านเทพารักษ์ ๔, ด่านบางเมือง ๔, ด่านปากน้ำ ๓, ด่านบางครุ ๑, ด่านบางครุ ๒, ด่านบางครุ ๓, ด่านบางขุนเทียน ๑ และด่านบางขุนเทียน ๒ เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรซึ่งเกิดจากการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยมีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟเพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ

 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่วงเวลา
ด่านบางแก้ว ๑ ๒๘ มกราคม – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ด่านเทพารักษ์ ๔ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางเมือง ๔ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านปากน้ำ ๓ ๓๑ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๑ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๒ ๖ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางครุ ๓ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ด่านบางขุนเทียน ๑ ๑ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ด่านบางขุนเทียน ๒ ๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.