25 ตุลาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 กทพ. จะทำการปิดและเบี่ยงการจราจรเพื่อปรับปรุงถนนจตุโชติทางออกจากทางพิเศษฉลองรัช

🚧 25 ตุลาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 กทพ. จะทำการปิดและเบี่ยงการจราจรเพื่อปรับปรุงถนนจตุโชติทางออกจากทางพิเศษฉลองรัช

       👷‍♂️การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัดให้ดำเนินการปรับปรุงถนนจตุโชติทางออกจากทางพิเศษฉลองรัชบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยมี concrete barrier เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจัดการจราจรในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

🌟 กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 086-3260363 คุณจิตรยุทธ เลาะหะโชติ (ผู้ควบคุมงาน)

#อัปเดตเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.