กทพ. จะปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงผิวจราจร

🚧 กทพ. จะปิดการจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงผิวจราจร🚥🚦

👷‍♂️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง (ขาเข้า-ขาออก) บนทางพิเศษบูรพาวิถี จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
​​📍ด่านฯ บางวัว ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2564
​​📍ด่านฯ บางบ่อ ทางลง (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2564
​​📍ด่านฯ บางเสาธง ทางขึ้น (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564
​​📍ด่านฯ บางนา กม.2 ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2564
​​📍ด่านฯ บางเสาธง ทางลง (ขาออก) ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564
​​📍ด่านฯ บางบ่อ ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2564
​​📌ด่านฯ บางบัว ทางขึ้น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2564
💁‍♀️ ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ 🚧 ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า​
👉 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร 🚦โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ชัยวัฒน์ ☎️ โทร. 081-358-2730 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ แจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments are closed.