กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทองธานีฝั่งขาเข้า นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๐ รวมถึงได้มอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในบริเวณเขตทางพิเศษที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมด้วย

 

 

กทพ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ซากรถยนต์ที่จอดอยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมแล้ว จึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งอาสาป้องกันอัคคีภัยชุมชนเข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปยังสถานีดับเพลิงในพื้นที่ รวมถึงแจ้งเหตุไปที่ EXAT Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ใต้ทางพิเศษอุดรรัถยาบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทองธานี ฝั่งขาเข้า เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้ง จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมแจ้งรถดับเพลิง รถยก รถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถยนต์ และรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างการรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไป รถดับเพลิง รถยก รถสไลด์ และรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิง และสามารถ ดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

 

 

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนในเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๒๓ ชุมชน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖, โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) และโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์) อีกทั้งมอบเงินก่อสร้างหอพระแก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

 

 

Comments are closed.