กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ชุมชนคลองเตยล็อค ๑-๒-๓ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ได้เข้าตรวจเยี่ยม พูดคุยเพื่อให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ อีกด้วย

กทพ. ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ. FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นแสดงข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งอาสาป้องกันอัคคีภัยชุมชนเข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้อยู่ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณชุมชนคลองเตยล็อค ๑-๒-๓ เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้ง จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมแจ้งรถดับเพลิง รถยก รถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารไม้ และรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างการรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไปรถดับเพลิง รถยก รถสไลด์ และรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิง และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.