กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ ซอยรัชฏภัณฑ์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตุการณ์

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตดินแดง สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ และผู้นำชุมชนริมคลองสามเสน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถัง ให้กับชุมชนริมคลองสามเสน และประชาชนซอยรัชฏภัณฑ์ (หมอเหล็ง) และได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์เด็กเล็กริมคลองสามเสนและศูนย์เด็กเล็กครูแจ๋ว อีกด้วย

 

 

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.