กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช
และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 โดยมีชาวชุมชนสวนอ้อย
เข้าร่วมกิจกรรม

 

นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
ในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษ
และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจ
นครบาลท่าเรือ สถานีดับเพลิงพระโขนง และชาวชุมชนสวนอ้อย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ
ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนสวนอ้อย รวมจำนวน 20 ถัง
และมอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด อีกด้วย

“กิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ
ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม
ในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป”

แชร์

Comments are closed.