กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและ การให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อาจณรงค์ ๓ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการฝึกซ้อม

นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลักในการให้บริการการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนในทุกภูมิภาค รวมถึงการขนส่งสาธารณะให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรแล้ว ความปลอดภัยของผู้ใช้รถรวมถึงการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้น และได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดกิจกรรมการฝึกซ้อมการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษในวันนี้ กทพ. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานกู้ภัย งานจัดการจราจร งานสื่อสารการประสานงานและเตรียมความพร้อมในการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล อุปกรณ์ในการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษร่วมกันระหว่าง กทพ. งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานเขตคลองเตย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) โดยมีการจำลองสถานการณ์ รถบรรทุกสารเคมีกรดไฮโดรคลอริกเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถตู้โดยสารจนพลิกคว่ำ และถังสารเคมีที่บรรทุกมาได้หกรั่วไหลออกมาและเกิดกลุ่มควันที่รถตู้ ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๘ คน และผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสูดดมไอระเหยจากสารเคมีติดอยู่ในรถ จำนวน ๑ คน ผู้ขับขี่ได้โทรศัพท์แจ้งเหตุไปยัง Exat Call center 1543 รวมถึงพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษซึ่งได้รับแจ้งเหตุ และได้ดำเนินการแจ้งพนักงานปฏิบัติการพิเศษ พนักงานกู้ภัย และพนักงานจัดการจราจรไปยังที่เกิดเหตุพร้อมรถพยาบาลรถดับเพลิงและรถเก็บกู้สารเคมี อีกทั้งยังขอการสนับสนุนรถดับเพลิงจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและรถพยาบาลจากศูนย์เอราวัณเพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงพร้อมหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดำเนินการและเก็บกู้สารเคมีจนแล้วเสร็จ เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

“การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตรายในทางพิเศษ ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมทุกนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการร่วมกันในการฝึกซ้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อประชาชน ซึ่งผมต้องขอชื่นชมทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้”

 

 

แชร์

Comments are closed.