กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ ส่วนบี) รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ รอบเขตทางพิเศษ

วันนี้ ( 29 มกราคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ ส่วน บี) การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษบริเวณใต้ทางด่วนทางเข้าวัดมหาพฤฒาราม แขวงสี่พญา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม

​กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตบางรัก กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า สถานีตำรวจนครบาลบางรัก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ให้กับชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม มอบโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ให้กับชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า และมอบบ้านบอล จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนวัดมหาพฤฒารามอีกด้วย

​“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันลดพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตการพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไป”

Comments are closed.