กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ประจำปี 2564

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์ ) ประจำปี 2564

🎯  วันนี้ (2 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายพิชัยยุทธ แป้นทอง หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจำปี 2564 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง 1 โดยมี นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิน นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ร่วมกิจกรรมด้วย

     นายพิชัยยุทธ แป้นทอง หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 6 กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเมือง ชุมชนมิตรไมตรี 1 ชุมชนมิตรไมตรี 2 ชุมชนราชศุภนิมิตร 1 ชุมชนราชศุภนิมิต 2 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญศิริ ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 60 ถัง และชุด PPE รวมทั้งสิ้น 50 ชุด และมอบแผ่นบันทึกการสาธิตขั้นตอนและวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอีกด้วย

    👉 “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายพิชัยยุทธฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.