กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ณ บริเวณลานกีฬาถนนเลียบทางพิเศษ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาถนนเลียบทางพิเศษ ตำบลางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายสมชาย แสงทิพย์บวร ผู้ชำนาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมี นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุภาส รังสิมานนท์ หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง ๖ กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ เป็นผู้ควบคุมและดูแลพื้นที่ในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจรรมดังกล่าวด้วย ได้แก่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กองร้อยรักษาความสงบที่ ๑ (กองทัพเรือ) สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ชาวชุมชนบางหญ้าแพรก หมู่ ๑๖ ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘ ชุมชนประชารวมใจ หมู่ ๒๐ และชาวชุมชนบริเวณรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมในกิจกรรม

นายสมชาย แสงทิพย์บวร ผู้ชำนาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กองร้อยรักษาความสงบที่ ๑ (กองทัพเรือ) สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ ชุมชนบางหญ้าแพรก หมู่ ๑๖ ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘ ชุมชนประชารวมใจ หมู่ ๒๐ และชาวชุมชนบริเวณรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ กทพ. ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และในวันนี้นอกจากจะมีการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน ๓๐ ถัง ให้แก่ ชุมชนบางหญ้าแพรก หมู่ ๑๖ ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘ และชุมชนประชารวมใจ หมู่ ๒๐ อีกด้วย

กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายสมชายฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.