กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษบริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตราชเทวี กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค์ และชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ซึ่งอยู่บริเวณรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมในกิจกรรม

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานเขตราชเทวี ชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันและ กทพ. เป็นไปอย่างยั่งยืน ลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ” ขึ้นในวันนี้ โดย กทพ. จะพัฒนาพื้นที่และทำความสะอาดชุมชนร่วมกัน ระหว่างชุมชนสำนักงานเขตราชเทวีและ กทพ. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาโดยการตีเส้นสนามกีฬาแบดมินตัน พร้อมจัดทำเสาตาข่าย จัดหาพื้นยางปูสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ประมาณ ๔๕ ตารางเมตร พร้อมจัดทำรั้วตาข่ายและทาสีสนามเด็กเล่น จัดทำชั้นวางกระเป๋าและหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบเครื่องกีฬาให้ชุมชนและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เติมน้ำยาและซ่อมแซมถังดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถัง และจัดหาถังขยะให้แก่ชุมชน จำนวน ๑๕ ใบ

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า การทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

Comments are closed.