กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณถนนมิตรไมตรี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยมีเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนมิตรไมตรี ๒ ชุมชนราชศุภนิมิตร ๑ – ๒ และชาวชุมชนบริเวณรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมในกิจกรรม

นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ. เป็นไปอย่างยั่งยืน ลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ” ขึ้นในวันนี้ โดย กทพ. จะเริ่มพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ซอยบ่อน้ำยั่งยืน ๑ – ๘ ด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษในวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๒ วัน และมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ให้กับชุมชนมิตรไมตรี ๒ และชุมชนราชศุภนิมิตร ๑ – ๒ อีกด้วย

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายปัญญาฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.