กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณซอยเจริญราษฎร์ ๕ ถนนเจริญราษฎร์ ทางพิเศษศรีรัช โดยมีสำนักงานเขตบางคอแหลม ชุมชนเมืองอยู่ดี ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนวัดไผ่เงิน และชาวชุมชนบริเวณรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมในกิจกรรม

 

นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานเขตบางคอแหลม ชุมชนเมืองอยู่ดี ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนวัดไผ่เงิน และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ. เป็นไปอย่างยั่งยืน ลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ” ขึ้นในวันนี้โดย กทพ. ได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ รถจัดเก็บขยะ รถตักพร้อมอุปกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และ กทพ. ยังได้มอบอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเก็บขยะและพัฒนาพื้นที่ให้กับ ชุมชนเมืองอยู่ดี ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนวัดไผ่เงิน อีกด้วย

 

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า การทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายปัญญาฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.