กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2564

📍กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2564🚒

       🎯วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดบางพูน

💁‍♂️นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางพูน โรงเรียนวัดบางพูน ชุมชนวัดบางพูน และชุมชนคลองรังสิต ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงรวมทั้งสิ้น 36 ถัง และชุด PPE รวมทั้งสิ้น 30 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยรวมทั้งสิ้น 300 ชิ้น และแอลกอฮอล์รวมทั้งสิ้น 18 แกลลอน อีกด้วย

📌”กิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนโดยรอบเขตทางพิเศษจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายประมวลรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

📥 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย #การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

แชร์

Comments are closed.