🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565🔴

🔴กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565🔴

       🚩วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ กทพ. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย ⛳️

       ⭕️ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทาง และรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ และชุมชนร่มเกล้า

       📌ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 60 ถัง และมอบแผ่นบันทึกการสาธิตขั้นตอน วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้ รวมถึงฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย⛳️⛳️

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.