กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ (ด่านฯ เทพารักษ์ ๔) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมี นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร จิตอาสา ๙๐๔ พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกต้นไม้

นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันนำมาซึ่งความปลื้มปิติของเหล่าพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น กทพ. จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยน้อมนำตามแนวพระปฐมบรมราชโองการในการสืบสาน รักษาและต่อยอด และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการปลูกป่าและต้นไม้มาเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษ ในวันนี้ โดยนำผู้บริหาร จิตอาสา ๙๐๔ พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ (ด่านฯ เทพารักษ์ ๔) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙๑๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน ๒๐๐ ต้น ต้นทองอุไร จำนวน ๕๐๐ ต้น และต้นไม้เบญจพรรณต่างๆ อีก จำนวน ๒๑๐ ต้น

“ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเขตทางพิเศษ เพื่อช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศอีกทางหนึ่งด้วย

Comments are closed.