กทพ. จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่อ “Young EXAT Football Cup”

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Young EXAT Football Cup” ณ สนามฟุตบอล TCFC พระราม ๙ โดยได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระหว่างโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและส่งเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล โดยในครั้งนี้ได้เชิญทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี จากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ ทีม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนวัดดิสหงสาราม ซึ่ง กทพ. ได้มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ อันดับ ๒ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลให้แก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมมูลค่ากว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

Comments are closed.