กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2565

กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2565

       ⛳️ วันนี้ (24 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวน 80 พรรษา มหาราชินีฯ (ซอยสุขุมวิท 48/1) 💁 โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนเกาะกลาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 30 ถัง อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง 1 ชุด เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรู้และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 200 ฉบับ และมอบแผ่นบันทึกการสาธิตขั้นตอนและวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น 1 แผ่น 🎯🎯

🛣 การทางพิเศษฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วม ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษ และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

✍️ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.