กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “Bangkok International Auto Salon 2016” ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “Bangkok International Auto Salon 2016” ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์และแผ่นพับ โดยเผยแพร่คู่มือการใช้บริการทางพิเศษและเปิดจุดรับสมัครเป็นสมาชิกบัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๓ และเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) ด้วย ในการนี้ กทพ. ได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เล่นเกมลุ้นรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กทพ. เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้ทางพิเศษให้มากยิ่งขึ้น

Comments are closed.