กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ พร้อมทั้งเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 เว็บไซต์หลักของ กทพ. (www.exat.co.th) Official Facebook ของ กทพ. (www.facebook.com/Expressway.Thailand) และแอปพลิเคชัน EXAT Portal นอกจากนี้ กทพ. ยัง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานบัตร Easy Pass โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมบูธของ กทพ. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ ได้จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๕” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่วันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อโปสเตอร์และแผ่นพับเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้ บัตร Easy Pass เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้ทางพิเศษและใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำบัตร Easy Pass ไปเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติให้แก่ผู้สนใจ โดยสามารถจำหน่ายบัตร Easy Pass ได้จำนวน ๗๑ บัตร

Comments are closed.