กทพ. จัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “กทพ. มอบรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB6) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ กทพ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชนผู้สูงอายุ อนามัยบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นผู้คัดเลือกผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะนำผู้สูงอายุเยี่ยมชมห้องควบคุมการจราจร เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยการจราจร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบเหตุ และเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ บนทางพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้นำผู้สูงอายุไปสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงและสักการะ พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

กทพ. ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่รักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในโรงเรียนที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนในแนวเขตทางพิเศษ โครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว โดยนำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่าน ทุกสายทาง ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.