กทพ. จัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพิธีสงฆ์ ๖ ตึกพิธีสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี

 

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันนี้ได้นำพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันถวายภัตตาหาร จตุปัยจัย และค่ายารักษาโรคต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่พระสงฆ์และสามเณรให้หายจากการอาพาธให้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ โดยกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ ซึ่งในปีนี้ กทพ. ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมอบค่ายารักษาโรคและบำรุงทั่วไปแก่ผู้แทนโรงพยาบาล ซึ่ง กทพ. ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

“กทพ. ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในโรงเรียนที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษ กิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในชุมชนและโรงเรียนในเขตทางพิเศษและล่าสุดโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ได้นำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่ม  ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่านทุกสายทางไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน อ.ปัว จ.น่าน เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.