กทพ. จัดกิจกรรม ครอบครัวสนุก สุขใจไปกับ กทพ. ตอน เที่ยวมินิมูร่าห์ฟาร์ม กินนม ชมควาย ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “ครอบครัวสนุก สุขใจไปกับ กทพ. ตอน เที่ยวมินิมูร่าห์ฟาร์ม กินนม ชมควาย” ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว และเป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มควายสายพันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นควายนมที่นิยมเลี้ยงมากในแถบประเทศยุโรป เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ำนมดีและมีคุณภาพสูงสุด น้ำนมออร์แกนิคจากมินิมูร่าห์ฟาร์ม จึงเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการในเมืองไทยว่าเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด รสชาติเข้มข้นหวานมัน และอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแคลเซียมเป็นพิเศษ มีกระบวนการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นการให้อาหาร การเลี้ยง รีดนม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่ใช้สารเคมี หรือสารกระตุ้นการเร่งน้ำนม ซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ลูกค้าของ กทพ. จำนวน ๑๕ ครอบครัว (พ่อ-แม่-ลูก) ซึ่งได้คัดเลือกจากผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ของทุกสายทางที่รวบรวมข้อมูลไว้ในระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจัดงานนิทรรศการสัญจรของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ครอบครัว ได้ทำร่วมกัน เช่น กิจกรรม Workshop ทำพิซซ่าเตาถ่าน กิจกรรมทำไอศกรีมและกิจกรรมปลูกผักสวนครัว

Comments are closed.