กทพ. แจ้งขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางซื่อ เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) มีความจำเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อก่อสร้างงานส่วนที่ยังคงเหลือของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้แก่ งานปูผิวจราจร ทาสี และตีเส้นจราจร โดยระหว่างดำเนินการจะมีการวางแท่งคอนกรีต (Barrier) กั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ ได้มีป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร ซึ่งคาดว่าโครงการทางพิเศษดังกล่าว จะเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ นี้

กทพ. และ BEM ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.