กทพ. จัดกิจกรรม “ครอบครัวสนุก สุขใจไปกับ กทพ. ปี ๒๕๕๙”ณ Seagull Cooking Café ตึกไทยสเตนเลสสตีล สุขุมวิท ๖๑ กรุงเทพฯ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสนุก สุขใจไปกับ กทพ. ปี ๒๕๕๙” โดยพาลูกค้าจำนวน ๔๐ คน (ครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก) คัดเลือกจากลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass และลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด และ จากข้อมูลการจัดงานนิทรรศการสัญจรของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ Seagull Cooking Café ตึกไทยสเตนเลสสตีล สุขุมวิท ๖๑ กทม.

Comments are closed.