กทพ. จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กทพ. จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย” ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๙  ณ  วัดวิมุตยาราม  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายจิระสักดิ์  เปมะศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. รวมถึงประชาชนในชุมชนวัดวิมุตยารามและชุมชนบริเวณใกล้เคียงร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัด อันประกอบด้วย พระอุโบสถหลังใหม่และเก่า ในการนี้ กทพ. ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดให้แก่วัดวิมุตยาราม ซึ่งนอกจากจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทพ. และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตทางพิเศษอีกด้วย

 

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.