กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 2

🛣 💁‍♀️ กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 2😷🦠


  🎯 วันนี้ (10 กันยายน 2564) นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 2 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 🦠 เช่น ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุดตรวจ ATK เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และหน้ากากผ้า 😷 รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ ชุมชนเกาะกลาง ซึ่งเป็นชุมชนรอบเขตทางพิเศษฉลองรัช 💁‍♀️ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.