กทพ. จัดกิจกรรม “รักแม่ทุกวัน กับ กทพ. ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น ๖ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กทพ. จัดกิจกรรม “รักแม่ทุกวัน กับ กทพ. ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น ๖ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการจัดกิจกรรม “รักแม่ทุกวัน กับ กทพ. ๒๕๕๙” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น ๖ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยพาลูกค้าจำนวน ๒๘ คน (คู่แม่-ลูก) คัดเลือกจากลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass และลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด และจากข้อมูลการจัดงานนิทรรศการสัญจรของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลูกค้าคู่แม่ลูกได้ทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมบอกรักแม่ผ่านการถ่ายภาพ ร่วมเล่นเกมกับคุณแม่ และการมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ในช่วงเวลาพิเศษฟังแหล่บทเพลง รวมถึงการเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษร่วมกันซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการที่อบอุ่นสะดวกสบายและเป็นการบริการแบบคนพิเศษ

แชร์

Comments are closed.