กทพ. จัดกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมจัดทำเสื้อ DIY ระบุชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบให้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมรับของที่ระลึกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับประทานอาหารว่างและรับฟังดนตรีก่อนเข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษร่วมกัน ณ โรงภาพยนตร์ Embassy Diplomat Screens Central Embassy ลูกค้าจะได้รับการบริการที่อบอุ่นสะดวกสบายและการบริการแบบคนพิเศษ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Special Easy ดูหนังฟรี กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษที่สมัครสมาชิกบัตร Easy Pass รายใหม่ ที่ กพต.สผว. ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจำนวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการคัดเลือกลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้าที่ กพต.สผว. ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาด จำนวน ๑๐๐ คน

ข่าวและภาพข่าว โดย กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.