กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ

นายปัญญาฯ เปิดเผยว่า “กิจกรรม Voice of Special เพราะคุณคือคนพิเศษบนทางพิเศษในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ใช้ทางพิเศษ ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ โดยนำผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการให้บริการของ กทพ.โดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลืออุบัติเหตุและการกู้ภัย รวมถึงการปรับปรุงเรื่องสภาพทางกายภาพและความคล่องตัวบนทางพิเศษ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงหรือดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ และประชาชนในอนาคต”

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงรุก และส่งเสริมการตลาดเพื่อรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ความคิดเห็นและทัศนคติเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการของ กทพ. ดั่งวิสัยทัศน์ ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” นายปัญญาฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.