กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ ๒ สายทาง

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (มุ่งหน้าบางขุนเทียน) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. และดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหน่วยบริการประชาชนจะให้บริการ จำนวน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๘ วัน

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้กำหนดจัดโครงการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยกำหนดดังนี้

๑. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม นม กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการรณรงค์รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย โดยหน่วยบริการประชาชนฯ จัดไว้ จำนวน ๖ แห่งด้วยกัน ดังนี้

ขาออก

– ด่านฯ บางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๒๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

ขาเข้า

– ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

๒. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แนะนำเส้นทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงาน EXAT Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลและสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

– จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็ว

– จัดรถกู้ภัยและรถยก ประจำจุดขาเข้า-ขาออกเมือง และตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดการบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

– จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจร ในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่างๆ ทุกสายทางเพื่อรับรองการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้การทางพิเศษได้เพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ ด้วยปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ SOS” บน applicaion EXAT Portal สำหรับระบบ Android (แอนดรอยด์) และระบบ iOS (ไอโอเอส) อีกด้วย

การจัดหน่วยบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัด บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บมจ. ธนาคารกรุงไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท เคาท์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต การประปานครหลวง บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด บริษัท เจนเจอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด บมจ. บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัท เยอเนอรัลแคนดี้ จำกัด บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รวมทั้งสิ้น ๑๘ หน่วยงาน

“การยกเว้นค่าผ่านทางของ ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกจะช่วยให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษเพื่อเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม กทพ. อยากฝากให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษด้วย ปุ่มขอความช่วยเหลือ SOS บน applicaion exat portal หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษทุกระยะ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร แจ้งเหตุได้เช่นกัน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.