กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ ๒ สายทาง (ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก)

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (มุ่งหน้าบางขุนเทียน) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ให้การต้อนรับ ซึ่งหน่วยบริการประชาชนจะให้บริการ จำนวน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๙ วัน

 

 

 

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้กำหนดจัดโครงการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยกำหนด ดังนี้

๑. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการรณรงค์รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้มาตรการ ๗๗๗๓ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยมีหน่วยบริการประชาชนฯ จัดไว้จำนวน ๖ แห่ง ด้วยกัน ดังนี้
ขาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ด่านฯ บางแก้ว ๑ ด่านฯ ฉิมพลี และ ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)
ขาเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)

 

 

๒. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– เปิดตู้เก็บค่าผ่านทางเฉพาะกิจ เพื่อระบายการจราจรที่ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ และที่ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

– จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แนะนำเส้นทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

– จัดพนักงาน EXAT Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลและสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย
– จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็ว

– จัดรถกู้ภัยและรถยก ประจำจุดขาเข้า-ขาออกเมือง และตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดการบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

– จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจร ในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทางเพื่อรับรองการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้การทางพิเศษได้เพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ ด้วยปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ SOS” บน Applicaion EXAT Portal สำหรับระบบ Android (แอนดรอยด์) และระบบ iOS (ไอโอเอส)

การจัดหน่วยบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น ๒๓ หน่วยงาน

​“การยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกจะช่วยให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษเพื่อเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม การทางพิเศษฯ อยากเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” มาใช้งาน เพราะจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางพิเศษฯ และได้รับความสะดวกในการใช้ทางพิเศษมากยิ่งขึ้น รวมถึงอยากฝากให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษทุกระยะ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร แจ้งเหตุได้เช่นกัน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.