กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ ๒ สายทาง

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (มุ่งหน้าบางขุนเทียน) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. และดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหน่วยบริการประชาชนจะให้บริการ จำนวน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๘ วัน โดยคาดว่าจะมีปริมาณจราจรมาใช้ทางพิเศษทั้ง ๒ สายทาง ประมาณ ๒.๘ ล้านคัน

 

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้กำหนดจัดโครงการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยกำหนดดังนี้

๑. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม กาแฟ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้มาตรการ ๗๗๗๓ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยหน่วยบริการประชาชนฯ จัดไว้ จำนวน ๖ แห่งด้วยกัน ดังนี้

ขาออก ด่านฯ บางแก้ว ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ด่านฯ ฉิมพลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

ขาเข้า ด่านฯ ดาวคะนอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ด่านฯ จตุโชติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

๒. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– จัดเพิ่มกำลังพนักงานจัดการจราจร รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แนะนำเส้นทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงาน EXAT Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลและสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ

– จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็ว

– จัดรถกู้ภัยและรถยก ประจำจุดขาเข้า – ขาออกเมือง และตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน ๑ และด่านฯ ฉิมพลี ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดการบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

– จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจร ในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่างๆ ทุกสายทางเพื่อรับรองการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้การทางพิเศษได้เพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ ด้วยปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ SOS” บน applicaion EXAT Portal สำหรับระบบ Android (แอนดรอยด์) และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ใช้งานได้ในระบบ IOS (ไอโอเอส) ในต้นปี ๒๕๖๒ อีกด้วย

 

การจัดหน่วยบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสิ้น ๑๘ หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท Metropolitan Expressway Company Limitedประเทศญี่ปุ่นในการเข้าร่วมอีกด้วย

 

 

“การยกเว้นค่าผ่านทางของ ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกจะช่วยให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษเพื่อเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม กทพ. อยากฝากให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษทุกระยะ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร แจ้งเหตุได้เช่นกัน” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

Comments are closed.