กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (มุ่งหน้าบางขุนเทียน) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะกรรมการ กทพ. และนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหน่วยบริการประชาชนจะให้บริการ จำนวน ๕ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) รวมถึงทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๘ วัน ทั้งนี้ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ยังคงเก็บค่าผ่านทางตามปกติ

นายสุทธิศักดิ์ฯ ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กทพ. จึงได้กำหนดจัดโครงการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยกำหนดดังนี้

๑. จัดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น รวมทั้งบริการน้ำดื่ม กาแฟ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว แผนที่การเดินทาง เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และมีการรณรงค์ความปลอดภัยในด้านต่างๆ อาทิ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร เป็นต้น โดยหน่วยบริการประชาชนฯ จัดไว้ จำนวน ๕ แห่งด้วยกัน คือ

– ด่านฯ บางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางนา กม.๖ (ขาออก) ทางพิเศษบูรพาวิถี วันที่ ๒๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๒๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช วันที่ ๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

๒. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานจัดการจราจร อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในบริเวณที่เป็นเส้นทางเดินทาง เข้า-ออก กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทางพิเศษทุกสายทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อสั่งการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารจราจรผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แนะนำเส้นทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงาน EXAT Call Center ให้บริการสอบถามข้อมูลและสภาพการจราจรบนทางพิเศษตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

– จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็ว

– จัดรถกู้ภัยและรถยก ประจำจุดขาเข้า-ขาออกเมือง และตรวจสอบเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

– จัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนตั้งจุดตรวจสอบวินัยจราจร โดยมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ตรวจจับความเร็วด้วยเครื่องอัตโนมัติตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตรวจสอบกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกินและรถบรรทุกขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายห้ามเดินบนทางพิเศษ (๖๓ ชนิด) รวมถึงตรวจสอบกวดขันรถกระบะที่มีคนนั่งท้ายกระบะโดยไม่มีหลังคาคลุมหรือผูกมัดสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายบนทางพิเศษ

– ตรวจสอบและปรับปรุงผิวถนนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ติดตั้งเส้นชะลอความเร็วบริเวณจุดที่อันตราย ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกบริเวณทางแยก และติดตั้งอุปกรณ์กันชนบริเวณทางแยก

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการทางพิเศษยังถามข้อมูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษตรวจสอบระยะทาง และอัตราค่าผ่านทาง ฯลฯ ผ่านทาง www.exat.co.th ด้วยระบบแผนที่แบบโต้ตอบได้ SIMAP (Smart Interactive Map) และระบบรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษบนโทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ผ่าน Application “EXAT Traffic” โดยสามารถ download ได้จาก App Store และ Play Store ใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการ (IOS , Android ) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการวางแผนการเดินทางอีกด้วย

“การยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี จะช่วยให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการทางพิเศษเพื่อเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม กทพ. อยากฝากให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านโปรดตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเดินทาง และประการสำคัญที่สุดคือ “ง่วงอย่าขับ” “เมาไม่ขับ” และ “ขับไม่โทร” และกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเหตุขัดข้องบนทางพิเศษ สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษทุกระยะ ๕๐๐-๑,๐๐๐ เมตร แจ้งเหตุได้เช่นกัน”

 

แชร์

Comments are closed.