กทพ. จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๙ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ ๓ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ให้การตัอนรับ

Comments are closed.