กทพ. จัดพิธีการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวอุปสมบท นวกภิกษุ กทพ. จงรักภักดี บรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กทพ. จัดพิธีการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวอุปสมบท นวกภิกษุ กทพ. จงรักภักดี
บรรพชาอุปสมบทหมู่ น้อมถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดพิธีการปฐมนิเทศ การเตรียมตัวอุปสมบท นวกภิกษุ กทพ. จงรักภักดี บรรพชาอุปสมบทหมู่น้อมถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีพนักงาน กทพ. เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป

 

Comments are closed.