กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำผ้าพระกฐินพระราชทานของ กทพ. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปทอดถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยได้รับเงินทำบุญจากการทอดกฐินพระราชทานดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๔๓,๗๓๐ บาท

Comments are closed.