กทพ. จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และอัญเชิญองค์พระพรหม องค์พระภูมิ ประดิษฐานประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กทพ. จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และอัญเชิญองค์พระพรหม องค์พระภูมิ ประดิษฐานประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

       วันนี้ (10 มกราคม 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และอัญเชิญองค์พระพรหม องค์พระภูมิ ประดิษฐานประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของพนักงาน โดยมีพระครูสุริยาเทเวศน์ พระครูพราหมณ์จากสำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เป็นเจ้าพิธีดำเนินการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมพิธี

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายสุรเชษฐ์ฯ ได้เป็นประธานในการจัดพิธีลาศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และอัญเชิญองค์พระพรหมประจำอาคารจตุจักร ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้อง 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยพระครูสุริยาเทเวศน์ฯ เป็นเจ้าพิธีดำเนินการ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.