กทพ. จัดพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ

วันนี้ ( 22 ธันวาคม 2560 ) เวลา 10.00 น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคลฤกษ์และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. บริเวณศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช โดยมี นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กล่าวในรายละเอียดว่า ปัจจุบัน ด้วยบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กทพ. ซึ่งมีทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 8 สายทาง รวมระยะทางกว่า 224 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศูนย์ควบคุมทางพิเศษของแต่ละสายทาง ทำหน้าที่ศูนย์ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านการจราจรและการกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษสายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจราจรและการกู้ภัยบนทางพิเศษมีความเป็นเอกภาพ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์บริหารทางพิเศษเพื่อทำหน้าที่อำนวยการและสั่งการศูนย์ควบคุมทางพิเศษของทุกสายทางให้อยู่ที่เดียวกัน (Single Command Center) รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมในการขยายตัวขององค์กรในอนาคต

การทางพิเศษฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนถึงความเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยรวมระบบการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมการสั่งการทั้งด้านการบริหารจัดการระบบจราจรและการกู้ภัย ของทุกสายทางของ กทพ. รวมถึงสามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาคารดังกล่าว มีลักษณะเป็นอาคารสูง 28 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ108,026 ตารางเมตร โดยมีวงเงินในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 4,800 ล้านบาท มีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้แล้ว คาดว่าอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563

“ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เสร็จสมบูรณ์ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานจราจรบนทางพิเศษและการกู้ภัยแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนต่อไป” นายสุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.