กทพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564”

🛣 กทพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564”

       🌟 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564” โดยมีนางสาวเสาวนี ศรีสุวรรณ วิทยากร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📌ทั้งนี้ นางสาวเสาวนีฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศพนักงานต้นแบบของ กทพ. และเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564” ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม มีความพากเพียรมุ่งมั่นทุ่มเทจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นแบบ โดยในปีนี้มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564” จำนวน 15 คน

📥กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.